Kuinka hakeutua puheterapiaan?

 

Puheterapeutille voi hakeutua julkisen terveydenhuollon kautta tai vaihtoehtoisesti tulla itsemaksavana asiakkaana yksityiselle puheterapeutille.

Puheterapeutin tutkimukseen pääsee oman alueen neuvolan tai kouluterveydenhuollon lähetteellä

  • Jos olet huolissasi lapsesi puheen- ja kielenkehitykseen liittyvistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon

Puheterapeutin tutkimus tehdään usein julkisen terveydenhuollon tarjoamana perusterveydenhuollossa ja/tai erikoissairaanhoidossa. 

Jos tutkimusten perusteella todetaan, että lapsi tai nuori tarvitsee tiivistä ja säännöllistä puheterapiakuntoutusta, sitä voidaan esim. hakea Kela:n korvaamana tai järjestää sairaalan tai kunnan maksusitoumuksella. Joskus myös vakuutusyhtiö voi korvata puheterapiakuntoutusta. 

Kela:n korvaamaan puheterapiaan (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) päästäkseen, lapsi tai nuori tarvitsee julkisen terveydenhuollon lääkärin laatiman kuntoutussuunnitelman ja suosituksen Kela:n järjestämään puheterapiaan

  • Puheterapiakuntoutusta haetaan Kela:sta ja saat kirjallisen päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä / Näin haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen
  • Kela:n korvaaman puheterapian määrä (käyntikerrat ja niiden kesto) sekä toteutuspaikka on määritelty Kelan päätöksessä.
  • Puheterapia päästään aloittamaan, kun päätös on tullut Kela:sta.