Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tutkia, kuntouttaa ja ennaltaehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapiaa voi Suomessa tarjota laillistettu puheterapeutti. Tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä hänen arjessaan ja näin parantaa asiakkaan elämänlaatua. Puheterapiassa uusia taitoja harjoitellaan lasten kanssa yleensä pelien, leikkien ja mukavan yhteisen tekemisen kautta. Usein puheterapia sisältää myös tiivistä yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa, jotta terapiassa harjoiteltuja asioita voidaan vahvistaa myös kotona ja uudet taidot siirtyvät arkeen. Puheterapian alkaessa kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa.

Työskentelen mielelläni lasten kanssa, joilla on esimerkiksi:

  • kehityksellinen kielihäiriö (voi ilmetä eri tavoin esim. puheen ymmärtämisen, kerronnan tai sananlöytämisen vaikeuksina)
  • viivästynyt puheen- ja kielenkehitys
  • epäselvä puhe tai äännevirheitä
  • suun alueen ja/tai puhemotoriikan vaikeuksia
  • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksia
  • vuorovaikutuksen ja kontaktin pulmia
  • änkytystä

Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikointikeinoja (eli AAC-keinoja) kuten kuvia, kommunikointikansiota, pikapiirtämistä ja tukiviittomia.

Puheterapeuttina pidän tärkeänä, että asiakkaan kanssa syntyy mukava ja turvallinen vuorovaikutussuhde. Sen kannattelemana pääsemme harjoittelemaan yhdessä vaikealtakin tuntuvia asioita!

Pyrin aina siihen, että puheterapia on lapselle hauskaa ja innostavaa sekä hänelle syntyy kokemus siitä, että hän osaa ja onnistuu.