Materiaalia

Täältä löydät puheterapeutin tekemää materiaalia, tehtäviä ja harjoituksia lapsen puheen- ja kielenkehityksen tueksi.

Tavoitteenani on valmistaa mahdollisimman helppokäyttöistä ja toimivaa materiaalia, jonka voit tulostaa ja ottaa käyttöön saman tien!

Ota käyttöösi materiaaleja esim. puheterapiaan, varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, erityisopetukseen ja kouluihin. Materiaalia voi hyödyntää myös kotona.

Voit ladata ilmaisia materiaaleja (PDF-tiedostoja) ja tulostaa käyttöösi!

Löydät lisää materiaalia ja kielenkehitystä tukevia tehtäviä Etsy-alustalla olevasta kaupastani, jonka nimi on Print and Learn for Kids. Tervetuloa tutustumaan!

Print and Learn for Kids-nettikauppaan
Image
Tehtävässä on tavoitteena vahvistaa puheen ymmärtämistä ja kielellistä päättelyä.
Arvaa eläin vihjeiden perusteella
Image
Tehtävässä on tavoitteena vahvistaa puheen ymmärtämistä totta vai ei-lauseita pohtien.
Totta vai tarua-lauseita
Image
Harjoittele kesäsanastoa ja lukumääriä etsimistehtävässä.
Etsi ja löydä kesätehtävä
Image
Dialoginen lukeminen on tehokas keino tukea lapsen kielellisiä taitoja kuvakirjan avulla. Se vahvistaa mm. kielen ymmärtämistä, sanastoa sekä  kerronnan taitoja. Dialoginen lukeminen tarkoittaa kuvakirjojen lukemista ja katselua keskustellen ja vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.
Dialoginen lukeminen vinkkejä
Image
Puheen ymmärtämisen haasteet voivat näkyä arjessa esimerksiksi siten, että lapsen on haastavaa ymmärtää ohjeita, vastata kysymyksiin tai hän käsittää asioita väärin. Ikätovereiden leikissä mukana pysyminen voi aiheuttaa haasteita. Puheen ymmärtämisen vaikeus liittyy usein kehitykselliseen kielihäiriöön. Katso vinkit mitä huomioida jos lapsella on haasteita kielen ymmärtämisessä!
Puheen ymmärtämisen tukeminen
Image
Helppoja sanoja lapselle, jonka puheentuotto on vielä niukkaa. Helpot sanat ovat yleensä lyhyitä ja äänteellisesti helppoja tuottaa (yksikonsonanttisia sanoja pääosin). Näitä sanoja lapsi lähtee usein tavoittelemaan ja matkimaan ensimmäisenä. Mallita helppoja sanoja arjessa. Tästä voit ladata 54 helppoa sanaa kuvakorttien muodossa!
Helpot sanat kuvakortit
Image

Tästä voit ladata R-alkuisia sanoja /r/-äänteen harjoitteluun!

Yhteensä 36 kuvakorttia.

R-alkuiset sanat kuvakortit
Image

Tästä voit ladata L-alkuisia sanoja /l/-äänteen harjoitteluun!

Yhteensä 48 kuvakorttia.

L-alkuiset sanat kuvakortit
Image

Tästä voit ladata S-alkuisia sanoja /s/-äänteen harjoitteluun!

Yhteensä 27 kuvakorttia.

S-alkuiset sanat kuvakortit
Image
Tehtävässä on tavoitteena vahvistaa puheen ymmärtämisen taitoja totta vai ei-lauseita pohtien. Tehtävä sisältää kotiin liittyvää sanastoa.
Totta vai tarua-lauseita